Nebraska State Prison Inmate Locator 
Click Here

Nebraska County Jail Rosters
If marked NA then none are available then link will go to Sheriff or Jail
Adams (NA) Antelope (NA) Arthur (NA) Banner (NA)
Blaine (NA) Boone (NA) Box Butte (NA) Boyd (NA)
Brown (NA) Buffalo (NA) Burt (NA) Butler (NA)
Cass Cedar (NA) Chase (NA) Cherry (NA)
Cheyenne (NA) Clay (NA) Colfax (NA) Cuming (NA)
Custer (NA) Dakota (NA) Dawes (NA) Dawson (NA)
Deuel (NA) Dixon (NA) Dodge (NA) Douglas
Dundy (NA) Fillmore (NA) Franklin (NA) Frontier (NA)
Furnas (NA) Gage Garden (NA) Garfield (NA)
Gosper (NA) Grant (NA) Greeley (NA) Hall
Hamilton (NA) Harlan (NA) Hayes (NA) Hitchcock (NA)
Holt (NA) Hooker (NA) Howard (NA) Jefferson (NA)
Johnson (NA) Kearney (NA) Keith Keya Paha (NA)
Kimball (NA) Knox (NA) Lancaster Lincoln
Logan (NA) Loup (NA) Madison McAPherson (NA)
Merrick (NA) Morrill (NA) Nance (NA) Nemaha (NA)
Nuckolls (NA) Otoe (NA) Pawnee (NA) Perkins (NA)
Phelps Pierce (NA) Platte (NA) Polk (NA)
Red Willow (NA) Richardson Rock (NA) Saline (NA)
Sarpy Saunders (NA) Scotts Bluff (NA) Seward (NA)
Sheridan (NA) Sherman (NA) Sioux (NA) Stanton (NA)
Thayer (NA) Thomas (NA) Thurston (NA) Valley (NA)
Washington Wayne (NA) Webster (NA) Wheeler (NA)
York NA      

Federal Inmate Locator
Click Here
You can identify a federal inmate as they will always have five numbers, dash then three numbers 00000-000.

To return to home page click here or on logo on top of page